Om oss

Stellar Capital bedriver försäkringsförmedling under eget tillstånd och står därmed under tillsyn av Finansinspektionen. Stellar Capital är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och licensierad av Swedsec.

När vi erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att Stellar Capital AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Safe Return Asset Management Nordic AB.

För mer information: