Om oss

Stellar Capital bedriver försäkringsförmedling under eget tillstånd och står därmed under tillsyn av Finansinspektionen. Stellar Capital är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och licensierad av Insuresec.

Stellar Capital bedriver även Investeringsrådgivning och är därmed anknutet ombud till Alpcot via medlemskap i Tydliga AB