STELLAR CAPITAL

VÅR BAKGRUND

På Stellar Capital har vi arbetat med placering av kapital och pensionslösningar under 20 år. Vi är också specialiserade på försäkringar och skatteeffektivitet. Bolaget grundades 2007 av ägaren och heter sedan 2014 Stellar Capital AB. Vi sitter i Sävedalen på Tillfällavägen 15.

Stellar Capital är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn. Stellar Capital är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är också medlemmar i Tydliga som är en av Sveriges största förmedlarorganisationer.

GDPR: Trygg hantering av dina personuppgifter är viktig för oss och för dig

STELLAR CAPITAL

VÅR BAKGRUND

På Stellar Capital har vi arbetat med placering av kapital och pensionslösningar under 20 år. Vi är också specialiserade på försäkringar och skatteeffektivitet. Bolaget grundades 2007 av ägaren och heter sedan 2014 Stellar Capital AB. Vi sitter i Sävedalen på Tillfällavägen 15.

Stellar Capital är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn. Stellar Capital är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är också medlemmar i Tydliga som är en av Sveriges största förmedlarorganisationer.