OM DU INTE ÄR NÖJD

 Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Stellar Capital levererat vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss så snart som möjligt kan vi förhoppningsvis lösa problemet gemensamt.

KLAGOMÅL

Om du efter att ha varit i kontakt med oss ändå inte skulle vara nöjd, kan du skriva till oss med dina synpunkter.  Vi ber dig då att bifoga skriftlig dokumentation i ärendet såsom anmälningssedel, avräkningsnota, depå/värderingsrapporter samt minnesanteckningar.

Skicka ditt brev till:

Stellar Capital
Klagomålsansvarig
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen

VÄGLEDNING UTANFÖR STELLAR CAPITAL

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta:

Konsumenternas bank- och finansbyrå
www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden
Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Stellar Capital första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur en eventuell tvist bör lösas.

Prövning i domstol
Steget efter Allmänna reklamationsnämnden är att vända sig till domstol med en stämningsansökan. Det är då lämpligt att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen, och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

OM DU INTE ÄR NÖJD

OM DU INTE ÄR NÖJD – HÖR AV DIG

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Stellar Capital levererat vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss så snart som möjligt kan vi förhoppningsvis lösa problemet gemensamt.

KLAGOMÅL

Om du efter att ha varit i kontakt med oss ändå inte skulle vara nöjd, kan du skriva till oss med dina synpunkter.  Vi ber dig då att bifoga skriftlig dokumentation i ärendet såsom anmälningssedel, avräkningsnota, depå/värderingsrapporter samt minnesanteckningar.

Skicka ditt brev till:

Stellar Capital
Klagomålsansvarig
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen

Vid klagomål rörande investeringsrådgivning kan du vända dig direkt till United Securities.

VÄGLEDNING UTANFÖR STELLAR CAPITAL

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta:

Konsumenternas bank- och finansbyrå
www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden
Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Stellar Capital första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur en eventuell tvist bör lösas.

Prövning i domstol
Steget efter Allmänna reklamationsnämnden är att vända sig till domstol med en stämningsansökan. Det är då lämpligt att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen, och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.