Vårt erbjudande

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch.

Investeringsrådgivning

Här får du tillgång till en av Sveriges största marknader av aktie- och fondhandel och handlar med depålösning eller ISK. Dessutom till en rabatterad fondavgift som årligen uppgår till 30-50 %.

Anknutet ombud

Stellar Capital AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn. 

I egenskap av anknutet ombud får Stellar Capital AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd. 

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Stellar Capital AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. 

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB. 

Läs mer på Alpcots hemsida. 

  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
Susanne Ericsson
Susanne Ericsson
Rådgivare

Försäkringsförmedling

Tio-taggarslösning, nyckelmanna-lösning, direktpension eller livränta. Termerna är många och svåra att hålla reda på. Därför har vi ett omfattande erbjudande, som ser till att du är rätt försäkrad om olyckan drabbar dig.

  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet