Vårt erbjudande

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch.

Investeringsrådgivning

Här får du tillgång till en av Sveriges största marknader av aktie- och fondhandel och handlar med depålösning eller ISK. Dessutom till en rabatterad fondavgift som årligen uppgår till 30-50 %.

När du träffar en rådgivare från Stellar Capital AB och vi erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam hos Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att du hos Tydliga Placeringsrådgivning kan få hjälp med rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt hantering av order. Du hittar mer information på Tydliga Placeringsrådgivnings hemsida tydligaplacering.se

  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
Susanne Ericsson
Susanne Ericsson
Rådgivare

Försäkringsförmedling

Tio-taggarslösning, nyckelmanna-lösning, direktpension eller livränta. Termerna är många och svåra att hålla reda på. Därför har vi ett omfattande erbjudande, som ser till att du är rätt försäkrad om olyckan drabbar dig.

  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet
  • Bullet